2,25 millioner til BUA Nordre Follo

BUA er en gratis ordning der alle kan låne utstyr til sommeraktiviteter, friluftsliv, vintersport, verktøy, spill, selskapsutstyr og mye mer. Du finner BUA på Kolbotn, Ski og Langhus.

BUA i Nordre Follo har mottatt kr. 2,25 millioner fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Tildelingen er fordelt på årene 2022, 2023 og 2024.

- 2,25 millioner vil bidra til tusenvis av gode opplevelser. Dette gjør at BUA kan bidra til enda mer aktivitet og inkludering, samtidig som vi bidrar ytterligere til redusert materielt forbruk, sier ordfører Hanne Opdan.

BUA tilbyr gratis utlån av utstyr til sommeraktiviteter, friluftsliv, vintersport, verktøy, spill, selskapsutstyr og mye mer.

BUA drives i samarbeid mellom Nordre Follo kommune og Framtiden i våre hender Nordre Follo (FIVH). De tildelte midlene kommer i tillegg til den store innsatsen mange frivillige i og utenfor Framtiden i våre hender legger ned i BUA, og de driftsmidlene kommunen bruker gjennom biblioteket og Frivilligsentralen.

Gir flere muligheter

- Med dette kan vi bevare og styrke BUA-tilbudet vi har i dag, og samtidig gir tildelingen oss flere muligheter. Vi kan skape mer aktivitet utenfor BUA-ene, og vi satser på enda mer samarbeid med næringsliv og foreningsliv, sier Hans Martin Enger, leder for BUA Nordre Follo.

- Videre ønsker vi å se på muligheten for å opprette flere mindre avdelinger sammen med nye aktører. Vi ønsker blant annet å gjøre forsøk med selvbetjente BUA-er. I dag finner du BUA på Ski bibliotek, Kolben bibliotek og BUA Langhus på PULS treningssenter på Langhus. Kanskje kan du snart låne i en BUA-avdeling enda nærmere der du bor?

Kommune og frivillighet sammen

Det er første gang BUFDIR tildeler midler for tre år, og det sørger for en forutsigbarhet vi ikke tidligere har hatt. BUA i Nordre Follo er et resultat av «samskaping» på høyeste nivå, det vil si at kommune og frivillighet finner gode samarbeidsformer og finner gode løsninger.

BUA er også med på å oppfylle en lang rekke av FNs bærekraftsmål. Nordmenns høye forbruk av utstyr skader klima og miljø, og med BUA gir vi folk mulighet til å velge deling i stedet for økt forbruk.

Viktig rolle i lokalsamfunnet

Samtidig bidrar BUA til å gjøre det lettere for alle å komme seg ut i naturen og i aktivitet.

- Vi vet at halvparten av Norges 15-åringer beveger seg mindre enn anbefalt og at sosiale helseforskjeller øker. Det er ingen tvil om at BUA-konseptet også på denne måten spiller en viktig rolle i lokalsamfunnene våre, avslutter Hans Martin Enger.

Les mer om søknadsordningen 

På bildet: Bibliotekarer Hilde Sjølset og Hans Martin Enger, Fra Framtiden i våre hender Nordre Follo Khanh-Thanh Nguyen. (Foto: BUA)

Sist endret: 25.10.2022