Veianlegget i Nordbyveien er ferdig

Tirsdag 7. juni åpnet den siste strekningen av Nordbyveien i Ski, med ny rundkjøring og sykkelvei.

Viken fylkeskommune har bygget sykkelfelt og fortau langs fylkesvei 1378 Nordbyveien, mellom Oppegårdveien og Vestveien. Dermed er oppgraderingen av Nordbyveien mellom Ås og Ski fullført.

Målet har vært å gi et sammenhengende tilbud til de som går og sykler langs Nordbyveien mot Ski sentrum.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Viken fylkeskommune

Foto: Viken fylkeskommune

Sist endret: 09.06.2022