Mulig brunt vann etter vannlekkasje på Vevelstad

Oppdatert: Vannet er tilbake. Det kan fortsatt være brunt, og vi anbefaler å tappe vann så nær hovedinntaket som mulig til det blir rent.

Lekkasjen skyldtes at en ventil ble åpnet ved en feiltakelse ved arbeid på en hovedledning, og vannet rant ut i det kommunale overvannsnettet.

Lekkasjen gir dårlig vanntrykk og brunt vann i kranen.

Det er ikke farlig å drikke vannet, men vi anbefaler at du bruker minst mulig vann til vi finner vannlekkasjen.

Når vi finner lekkasjen, reparerer vi skaden og gir ny beskjed.

Da bør du la vannet renne til det blir klart før du bruker det.

Vi har sendt ut SMS til alle husstander i området vi tror er berørt.

Sist endret: 07.06.2022