Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Ingierkollveien og Slalåmveien – informasjon til naboer

Kommunen kartlegger grunnforholdene i området for å gjennomføre boring fra 27. juni. Naboer som er berørt, har fått SMS.

Borearbeidene, inkludert planlegging og befaringer, vil etter planen pågå i perioden uke 26 og 27.

Har du private avløpsledninger, drensledninger eller en nedgravd tank på tomten?

Gi oss beskjed hvis du har installasjoner på eiendommen som kommer i veien for boringen, som ikke er markert på dette kartet:

Kart over området

Borepunktene på kartutsnittet vil kunne bli flyttet hvis det er vanskelig å komme til med boreriggen eller kabler. Punktene markeres med trestikker eller merkes med maling når de er klare til boring.

Vi borer for å sjekke tykkelsen i løsmassene

Det vil også bli tatt opp jordprøver i utvalgte borpunkter for analyser i geoteknisk laboratorium.

Grunnboringene utføres ved bruk av borerigg av typen Geotech 605 og 607. Riggene går på belter og veier ca. 4–4,5 tonn avhengig av mengden utstyr som er lastet på.

Kommunen har engasjert Cowi AS til å utføre grunnundersøkelsene.

Ta kontakt hvis du har innvendinger mot arbeidene

Hvis du har innvendinger, må du kontakte oss så fort som mulig.

Send en e-post til:
stig.bell@nordrefollo.kommune.no
martina.doble@nordrefollo.kommune.no

Telefonnummer til prosjektleder Cecilie Frithiof Folnæs: 47 50 72 36

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med grunnundersøkelsene eller har spørsmål til arbeidene for øvrig, er det bare å ta kontakt med prosjektleder Cecilie Frithiof Folnæs på telefon: 47 50 72 36

Vi kan komme på befaring på eiendommen din før oppstart, hvis du ønsker det.

Sist endret: 24.06.2022