Kommunen er sikret midler til gang- og sykkeltiltak gjennom byvekstsamarbeidet

Nordre Follo kommune har fått tilsagn på flere millioner kroner til ulike tiltak for sykkel og gange gjennom byvekstsamarbeidet for Oslo-området.

Nordre Follo kommune er blitt tildelt

 • 2 millioner kroner til å asfaltere gang-/sykkelveier og fortau
 • inntil 1,75 millioner kroner til å regulere gang-/sykkelveier og fortau langs kommunale veier
 • 500 000 kroner til å starte opp et snarveisprosjekt

– Dette er veldig gode nyheter, sier ordfører Hanne Opdan. – Vi ser at samarbeidet vi har på byvekstarenaen bærer frukter. Disse midlene gjør at vi nå satser ytterligere på trygge og effektive gang- og sykkelforbindelser i kommunen vår, det er jeg veldig fornøyd med.

Godt underlag på gang- og sykkelveiene våre er viktig for å gjøre det mer attraktivt å sykle, men også for å unngå ulykker. Å få synliggjort og opparbeidet flere gode snarveier er også veldig flott. Det gjør det lettere å komme frem raskt og effektivt til fots og på sykkel i hverdagen, sier Opdan.

Asfaltering av gang- og sykkelveier og fortau

Asfalteringen vil starte opp nå i juni. Strekninger som skal asfalteres er blant annet

 • gang- og sykkelvei Holteveien til Rosenholm stasjon
 • gang- og sykkelvei Harriet Backers vei – Flåtestad ungdomsskole
 • gang- og sykkelvei fra Einerbærsvingen til Tømteveien
 • gang- og sykkelvei fra Sætreskogveien til Oppegård stasjon
 • gang- og sykkelvei fra Bjerkebakken til Kongeveien 325
 • gang- og sykkelvei gjennom Sandertunet (fra Idrettsveien til Kirkeveien)
 • fortau ved Dynofeltet
 • fortau Sloraveien
 • fortau Sloratoppen

Regulering/prosjektering av gang- og sykkelveier

I tillegg har kommunen fått planmidler til å starte opp regulering av fortau langs Humleveien, prosjektering av fortau i Idrettsveien forbi Ski idrettspark (fra Gymnasveien til Baldersvei), og regulering/prosjektering av turvei fra Gimleveien til påkobling Kongeveien.

Snarveier

Kommunen har fått en halv million til opparbeiding av snarveier, og skal i gang med å kartlegge potensielle snarveier i sommer. Å ruste opp gamle stier, tråkk og snarveier kan være en god måte å stimulere til mer gange og sykling.

Kjenner du til en snarvei som du mener trenger et løft? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send ditt innspill på e-post til: beate.nygard@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 21.06.2022