Klipper vegetasjon i veikantene for bedre trafikksikkerhet, men lar noe stå

I sommer vil du som innbygger og trafikant i Nordre Follo kommune oppleve å se det mange vil oppfatte som ustelte veikanter og grøfter enkelte steder. Det er det en god grunn til.
Maskin klipper vegetasjon langs veikant

Kommunen klipper ned vegetasjonen langs de kommunale veiene i løpet av juni og september. Av hensyn til pollinerende insekter og artsmangfoldet forøvrig lar vi kantvegetasjonen stå noen steder der det ikke påvirker trafikksikkerheten.

Grøftene langs gangveien ved Oppegårdveien er et eksempel på et av stedene i kommunen vår med stort artsmangfold, som derfor ikke blir kantklippet.

Vi følger med på hvor det kan være utfordringer med sikten langs kommunale veier på grunn av vegetasjon, og klipper der det er nødvendig for trafikksikkerheten.

Vi tar gjerne også imot tips fra innbyggere og andre som ferdes langs kommunale veier om steder som har utfordringer med sikten og fremkommeligheten på grunn av vegetasjon.

Meld fra til oss i vår digitale feilmeldingsløsning.

Sist endret: 09.06.2022