Informasjon til flyktninger om test av luftvernsirener

8. juni kl. 12 tester Sivilforsvaret luftvernsirene i Norge. Det er laget informasjon på engelsk og ukrainsk, for å varsle flyktninger om at de vil høre luftvernsirener denne dagen.

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret sirene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 8. juni klokken 12 vil sirene bli testet i alle kommuner som har varslingsanlegg.

DSB/Sivilforsvaret har i samarbeid med UDI (Utlendingsdirektoratet) laget en tekst med informasjon til flyktninger om test av tyfonene. Teksten er laget på norsk, ukrainsk og engelsk.

Målet er at flest mulig flyktninger skal være klar over når varslingsprøven er, og at det kun er en test som gjøres to ganger i året.

Vi ber alle spre informasjonen til aktuelle personer, slik at budskapet når fram til så mange som mulig. 

Les mer på Sivilforsvarets nettside

The Civil Defence will test air raid sirens on 8 June

The Norwegian Civil Defence tests the public warning system (air raid sirens) twice a year, in January and in June, to check that the system is working and repair faulty equipment.

On Wednesday 8 June at 12.00, the signal ‘Important message – seek information’ will be tested in all municipalities equipped with such a warning system. The siren will sound in three series with one minute of silence between series. This signal means that you should seek information from, for example, radio, television, newspapers, official websites and social media.

Norway has 1,250 such air raid sirens to warn the population in the event of imminent danger. Most of these warning systems are located in towns and cities, and about half the population of Norway will be able to hear the sirens.

Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 8 червня

Двічі на рік, у січні та в червні, Цивільна оборона перевіряє системи оповіщення (сигнали повітряної тривоги), щоб перевірити їх працездатність та відремонтувати непрацююче обладнання.

У середу, 8 червня, о 12.00 у всіх муніципалітетах, які мають системи оповіщення, тестуватимуть попередження «Увага всім - шукайте інформацію».

Сигнал передається трьома серіями з однохвилинною паузою між серіями. Сигнал означає, що потрібно шукати інформацію, наприклад, по радіо, на телебаченні, в газетах, на сайтах органів влади та в соціальних мережах. 

Норвегія має 1250 сигналів повітряної тривоги по всій країні, які попереджатимуть населення у разі екстреної небезпеки. Системи оповіщення в основному розташовані в містах і селищах, а сигнали чує близько половини населення.  

Foto: Stian Olberg/DSB

Sist endret: 08.11.2022