Trenger du hjelp etter hendelsen i Oslo 25. juni?

Mange har sterke reaksjoner etter den alvorlige skyteepisoden under Pride i Oslo. Hvis du trenger råd eller noen å snakke med, kan du ta kontakt med noen av våre hjelpetjenester.

Råd til deg som er berørt

• Krisereaksjoner kan oppleves forskjellig, vanlige reaksjoner kan være å sove dårlig, vondt i kroppen, nummenhet, sinne, opplevelse av uvirkelighet, tankekaos, kvalme og svimmelhet osv. Dette er helt normalt.
• Har du noen rundt deg å snakke med, anbefaler vi deg ikke å være alene
• Vær forsiktig med å legge ut bilder og informasjon på sosiale medier. De kan være vanskelige å ta tilbake senere og kan være til belastning for andre.
• Begrens din tid på sosiale medier.
• Spis og drikk og forsøk gjerne å være aktiv.
• Vi anbefaler å unngå alkohol eller andre rusmidler i etterkant av opplevde kriser.


Trenger du noen å snakke med?

Ta kontakt med din fastlege, eller Follo legevakt på tlf. 116 117

For barn og unge har Hjelper`n åpen vakttelefon alle hverdager kl. 12:00 - 13:30
Tlf. 99 08 26 97

For Innbyggere over 16 år har Rask psykisk helsehjelp åpen vakttelefon alle hverdager kl 12:00 – 13:30
Tlf. 99 77 11 66

Frivillige støttetelefoner

Du er også velkommen til å kontakte frivillige organisasjoners støttetelefoner og chatter:

Mental helse Tlf. 116 123
Kirkens SOS Tlf. 22 40 00 40 Chat: https://soschat.no/
På Helsenorge finner du flere tilbud: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Sist endret: 27.09.2022