Kloakkutslipp ved Fosstjern på Langhus

Det er oppdaget et større kloakkutslipp nær Fosstjern. En tett hovedledning er årsaken til utslippet.

Kommunen mottok sist helg flere henvendelser om kloakklukt i området ved Fosstjern. - Vi mistenkte lukt fra vår pumpestasjon i området, og satte i gang omfattende spyling og rengjøring av stasjonen, sier Mats Prytz Halvorsrud, produksjonsplanlegger i Nordre Follo kommune.

- I går kveld kom det inn ny melding om lukt i området. Da sendte vi ut mannskap for å observere hovedledningen i området. Klokken 11 i dag oppdaget vi en større tilstopping på en av våre hovedledninger. Vi har rekvirert vår rammeleverandør Norva24 for å rydde opp i området. Som del av våre rutiner er det tatt ekstra vannprøver fra bekken ut av Fosstjern.

Bading i Tussetjern

Vann fra Fosstjern renner videre til Tussetjern. Det er derfor tatt badevannprøver i Tussetjern i dag. Det er lite sannsynlig at utslippet har konsekvenser for badevannskvaliteten der. Kloakken har gått i grunnen, og vil da til dels infiltreres og brytes ned før den går videre i vassdraget. Det er heller ikke gjort observasjoner i bekk eller tjern som tilsier at det er forurenset.

Resultater fra badevannprøvene ventes torsdag ettermiddag, senest fredag 22. juli.

Oppdatering fredag 22. juli: God badevannskvalitet tross kloakkutslipp

Sist endret: 29.09.2022