God badevannskvalitet tross kloakkutslipp

Analyser av vannprøver tatt etter at kommunen oppdaget kloakkutslipp nær Fosstjern 20. juli viser god badevannskvalitet i Tussetjern.

Vann fra Fosstjern renner til Tussetjern, som har kommunalt tilrettelagt badeplass. Kommunen tok oppfølgingsprøver i Tussetjern tirsdag i uke 30. Prøvene viste ingen markant forverring som følge av regnværet i slutten av uke 29 og begynnelsen av uke 30, og dermed har vi heller ingen ny anbefaling eller råd. Bading i Tussetjern kan trygt fortsette med utgangspunkt i disse resultatene.

Alle prøveresultater viser et øyeblikksbilde på vannet på tidspunktet prøvene ble tatt. Mye nedbør øker tilrenningen til badevannet, noe som kan gjøre det mer grumsete og mindre tiltalende. Du bør derfor vurdere tilstanden på badevannet ut fra helhetsinntrykket. Her kan du lese mer om våre badeplasser.

Kloakkutslipp nær Fosstjern

Vann fra Fosstjern renner videre til Tussetjern. Onsdag 20. juli oppdaget kommunen et større kloakkutslipp nær Fosstjern. En tett hovedledning var årsaken til utslippet. Tilstoppingen er fjernet, og området hvor utslippet har vært er nå kalket. Som midlertidig tiltak settes det opp jevnlig kontroll og spyling av ledningen framover for å sikre at ikke ny tilstopping skjer. Dermed skal det heller ikke være fare for nye utslipp. Varig tiltak vil bli vurdert når konklusjon fra kamerakjøringen foreligger.

Sist endret: 25.10.2022