Vil rekruttere flere menn til yrket som helsefagarbeider

Kommunen tilbyr hvert år inntil ti nye praksis- og læreplasser til kandidater som omskolerer seg gjennom den nasjonale satsingen Menn i helse. Nå søker kommunen nye kandidater til årets opptak.

Nordre Follo kommune satser stort på å rekruttere flere menn til helsefagarbeideryrket. 

Menn i helse er en nasjonal satsing

Satsingen retter seg mot menn i alderen 25–55 år som får ytelser hos NAV. De tilbys et komprimert utdanningsløp som kombinerer teori og praksis frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Prosjektet bidrar til at menn kommer ut i lønnet arbeid, at helsesektoren får flere fagansatte og det bidrar til å forhindre utenforskap.

Hittil har over 700 menn tatt fagbrev gjennom Menn i helse. 92 prosent av de som har tatt fagbrev, har i dag relevant arbeid i helsesektoren, flere av dem i Nordre Follo kommune.

Du trenger ikke helsefaglig erfaring for å delta 

For mange kan det virke litt skremmende å se for seg en arbeidshverdag i et helt nytt yrke, men du trenger ikke å ha noen kjennskap til helsetjenesten fra tidligere.

Det er stor variasjon blant kandidatene, som blant annet har bakgrunn i anleggsbransjen, reiseliv, matfag og salg. Noen har også vært lenge ute av arbeidslivet.

Det viktigste er at du bryr deg om andre mennesker. Du må være  nysgjerrig på å lære noe nytt, ønske å gi av deg selv og bli kjent med mennesker gjennom meningsfullt arbeid.

Kom på informasjonsmøte 24. januar

Ta kontakt med din veileder på NAV og meld deg opp til informasjonsmøte 24. januar.

Kandidater som melder sin interesse etter informasjonsmøtet, blir bakgrunnssjekket for å sikre at de egner seg for arbeid med mennesker i en sårbar situasjon. Aktuelle kandidater blir intervjuet. De som egner seg best, får prøve seg som helserekrutter med tett veiledning i sykehjem. På den måten kan både kandidaten og tjenesten teste ut hvordan det det fungerer i praksis.

Om prosjektet

I 2021 fikk Menn i helse økt sine driftsmidler over statsbudsjettet, og prosjektet satser videre i stadig flere kommuner. Det ble også bevilget støtte som gir kandidatene rett til å søke Statens lånekasse for å sikre inntekt også i perioder uten ytelser fra NAV.

Les mer her:

Menn i helse

Sist endret: 13.01.2022