Status for Mastemyr som alternativ tomt for Oslo nye fengsel

-Skulle tomten på Mastemyr bli anbefalt til Justisdepartementet som aktuell, vil det være opp til folkevalgte i kommunen å avgjøre dette, sier ordfører Hanne Opdan.  

I desember ble det klart at en tomt på Mastemyr i Nordre Follo kommune var ett av seks alternativer som Statsbygg ønsker å se nærmere på som aktuell tomt for bygging av Oslo nye fengsel.

Bakgrunnen er at Statsbygg har fått i oppdrag å anbefale alternative tomter for bygging av det nye fengselet fra Justisdepartementet.

Statsbygg startet med 50 alternativer, som så ble tatt ned til seks i desember. At Nordre Follo og Mastemyr var ett av seks alternativer Statsbygg ønsket å gå videre med, fikk kommunen informasjon om i desember, samtidig med at det ble sendt ut pressemelding om saken fra Statsbygg. 

Om 2-3 uker blir det klart om Mastemyr er en av anbefalingene til Justisdepartementet fra Statsbygg.

 

Foreløpig kun ett av flere alternativer

Denne informasjonen har vekket reaksjoner i lokalmiljøet rundt Mastemyr, og det etterlyses innbyggermedvirkning.

Ordfører er tydelig på at om det nå blir til at Mastemyr er ett av alternativene Statsbygg anbefaler til Justisdepartmentet, er det de folkevalgte som eventuelt skal vedta reguleringsplan og at det da vil komme innbyggermedvirkning.  

– Det betyr at det da vil være en ordinær prosess rundt dette, som høringsrunder, dialogmøter og konsekvensutredning, sier Opdan.

 - Nå må vi først se hva Statsbygg og Justisdepartementet kommer frem til, så er det våre folkevalgte som tar avgjørelsen – basert på de innspill og saksunderlag som kommer til behandling. Vi er opptatt av å gjøre det beste for innbyggerne og Nordre Follo kommune, sier Opdan.

Historikk- ny runde for Statsbygg

I 2020 gjennomførte Statsbygg samme runde, da var tomt på Berghagan i Nordre Follo aktuell blant flere andre tomter. Den gang ble Bretveidt anbefalt å gå videre med, men på grunn av uenigheter og motstand ble det skrinlagt.

Statsbygg besluttet å starte på nytt, med rundt 50 alternativer, som nå har endt på seks. Bretveidt er også denne gangen med som alternativ.

Den aktuelle tomten på Berghagan er ikke aktuell i denne runden, fordi deler av den er regulert til boligformål i kommuneplanen. Samtidig spiller faktorer for kjøp og salg inn, da kommunen ikke eier noen av de nevnte tomtene.

 Les saken: Mastemyr - ett av flere alternativer for nye Oslo fengsel 

Sist endret: 07.01.2022