Grønt nivå i skoler og barnehager

Etter regjeringens lettelser i smitteverntiltakene 13. januar, skal alle skoler og barnehager i utgangspunktet være på grønt nivå. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere behov for strengere nivå.

Kommuneoverlegen har vurdert situasjonen i Nordre Follo kommune og ser at det ikke er behov for forsterkede tiltak i dag. Skoler og barnehager går dermed over til grønt nivå så snart som mulig, og senest onsdag 19. januar.

Barnehagen eller skolen vil informere nærmere om praktiske forhold. Noen vil kunne åpne med grønt nivå før den 19. januar.

- Det kan være argumenter både for og imot å gå til grønt nivå, men etter en totalvurdering er det mest tungtveiende medisinskfaglige grunner til å lette på tiltakene i skoler og barnehage i til grønt nivå. Det er viktig at barn og unge skal få så mye lettelser som mulig innenfor forsvarlig smittevern, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Forventer mange smittede, men ikke stor sykdomsbyrde

- Vi må forvente at vi står foran en stor omikron-bølge og vi må forvente at mange blir smittet, både voksne og barn. Men vi har ikke grunn til å forvente stor sykdomsbyrde for barn eller ansatte i skoler og barnehage, sier kommuneoverlegen videre.

- Nå som også TISK-strategien er endret, og kommunen ikke smittesporer så strengt som tidligere, er det også enklere å drifte på grønt nivå. Nå må den enkelte i større grad smittespore selv, sier Johnsen Myhrvold.

 Husk de grunnleggende smittevernreglene

-  Så vil jeg minne om at det fortsatt er smitteverntiltak som vi må følge. Vi må heller ikke glemme de helt grunnleggende, som å holde seg hjemme hvis man er syk, teste seg ved mistanke om sykdom, holde hendene rene og holde avstand til andre, sier Johnsen Myhrvold.

Lettet og glad over lettelsene

-  Jeg er både glad og lettet over lettelsene i tiltak, og spesielt når det gjelder barn og unge. Det er mange barn og unge som ønsker seg tilbake til de sosiale arenaene, som skolen også er. Skolen er en viktig møteplass, både for læring, lek og sosial tilhørighet. Det er viktig at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig, sier ordfører Hanne Opdan.

Sist endret: 14.01.2022