Første møte for bydelsmødrene

Nå er første samling med bydelsmødrene i Nordre Follo holdt. – Vi har stort behov for deres kompetanse og setter stor pris på innsatsen dere skal i gang med,  sa ordfører Hanne Opdan.
Første møte

Bydelsmødre i Nordre Follo har fått med seg 16 kvinner som snakker 13 forskjellige språk, og har bakgrunn fra 12 ulike land, og 4 verdensdeler. De representerer også et stort mangfold i forhold til bosted i kommunen, botid i Norge og innvandringsbakgrunn. Med dem får kommunen tilgang til et nettverk med bred erfaring og kompetanse.

Trygge brobyggere

På første samling holdt ordfører Hanne Opdan en velkomsthilsen og formidlet at kommunen ser behovet for bydelsmødrenes kompetanse, og setter stor pris på innsatsen de skal i gang med.

Det er en gjeng med svært oppegående, engasjerte og kunnskapsrike kvinner som nå bruker av sin fritid, for å lære mer om kommunens tjenester for å bli brobyggere mellom kommunen og våre innbyggere. Bydelsmødre er frivillige kvinner som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldre, arbeid og helse. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn.  

Dette er bydelsmødrene

 • Bydelsmødre Norge er en frivillig organisasjon der kvinner med minoritetsbakgrunn går gjennom et opplæringsprogram på viktige livsområder, som foreldreskap, arbeid, helse og samfunnsliv, samt bydelsmødrenes samtale metodikk.

 • Når opplæringen er fullført, går bydelsmødrene ut i sine nærmiljøer som frivillige brobyggere mellom isolerte og hjemmeværende kvinner, kommunens tjenester og lokalsamfunnet.

 • Opplæringen er tilpasset Nordre Follo og gis delvis av ansatte fra kommunens virksomheter og relevant organisasjoner.

 • Konseptet består av fire faser. I fase fire etablerers en egen frivillig forening, Bydelsmødre Nordre Follo.

 • Det overordnede målet med bydelsmødre er å bidra til bedre levekår for kvinner med minoritetsbakgrunn og deres familier.  

 Se film: Bydelsmødre film

 

Hva gjør bydelsmødre?

 •  Samtaler med andre kvinner i lokalmiljøet om de temaene og problemene som kvinnene selv er opptatt av. Samtalene handler ofte om familieforhold, bydelens/kommunens tjenester, utdanning, helse, fritidsaktiviteter, eller økonomi.

 • Praktisk hjelp, f.eks. oversette et brev, eller bli med på møter med kommunen, bydelen, skolen eller barnehagen. 

 •  Arrangerer også aktiviteter og inkluderende møter i nærmiljøet, som temakvelder, treningsgrupper, samtalegrupper, kurs og fester.

Hvorfor fungerer det?

 • Likeverdig samarbeid mellom det offentlige og ideelle/private institusjoner 

 •  Grunnutdannelsen tilpasses utfordringer i kommunen

 •  Det skapes gjensidig tillit og kontakt mellom bydelsmødrene og kommunens tjenester

 • Kommunen får "tilgang til" nøkkelpersoner med store nettverk i en målgruppe det er vanskelig å nå

 •  Bydelsmødrene danner en bærekraftig forening med støtte fra Bydelsmødre sentralt

Les mer om bydelsmødre: Bydelsmor

Sist endret: 18.01.2022