Ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 26. januar

Kommunestyret får blant annet en orientering om Kolbotn stasjon og status for smittesituasjon, testing og vaksinering mot covid-19. Høringssvar om deling av Viken fylkeskommune står på sakslista.
Kommunestyret har møte onsdag 26. januar kl. 18.00. Møtet blir holdt digitalt på teams.
 
Det blir blant annet orientert om smittesituasjonen, testing og vaksinering og om Statsbyggs søknad om tomt til nytt Oslo fengsel.
 
Politikerne skal også ta stilling til høringssvar om deling av Viken fylkeskommune.
 
Se komplett saksliste og møteinnkalling i politisk møtekalender.
 
Du kan følge møtet hjemmefra via kommune-TV.
 

Sist endret: 25.01.2022