Velkommen til dialogforum 1. mars

Vi inviterer til Dialogforum for pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Nordre Follo kommune ønsker å ha en god dialog med pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vet at dere er i en krevende livssituasjon og at dere ikke alltid føler at vi møter dere slik dere ønsker, eller møter deres barns og deres behov på en god måte.

Dette ønsker vi å bli bedre på, og kommunedirektøren inviterer derfor til dialogforum. Målgruppen fanger hele spekteret fra barn til voksen.

I disse møtene ønsker vi å ha en dialog rundt overordnede temaer som dere tenker at vi bør bli bedre på. Det kan være temaer som informasjon, kommunikasjon, tillit og brukermedvirkning.

I møtet 1. mars fortsetter vi temaet fra første dialogforum, nemlig koordinering.

Tid og sted

Tid: Tirsdag 1. mars 2022 kl. 18–20
Sted: Gamle Oppegård rådhus (inngang på baksiden)

Påmelding

Du kan melde deg på dialogforumet her:

Påmelding

Merk at det er et begrenset antall plasser.

Program

 • Velkommen
 • Introduksjon til dagens tema:
  Hvordan kan vi sikre en bedre koordinering og samhandling?
 • Hva er viktig?
  Ved kommunedirektør Øyvind Henriksen og kommunalsjef for helse og mestring,
  Marit Kronborg
 • Gruppearbeid
 • Oppsummering og diskusjon i plenum
 • Avslutning og veien videre

Sist endret: 21.02.2022