Søknad om barnehageplass - hovedopptaket 2022

Nordre Follo kommune har samordnet opptak i alle kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars 2022.
Barn som leker i barnehage

Ved hovedopptaket behandler vi søknader for barn som bor i Nordre Follo kommune og har lovfestet rett til barnehageplass. Dette gjelder barn født til og med november 2021, og som ønsker oppstart i perioden 1. august til og med 30. november 2022.

Søk om barnehageplass via Foreldreportalen.

Trenger du hjelp til å søke, kan du ta kontakt på telefon 40 40 32 30, kl. 09.00-11.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag.  

Supplerende opptak 

Ønsker du barnehageplass fra 1. desember 2022 eller senere, blir ikke søknaden behandlet ved hovedopptaket. Søknaden vil bli satt på venteliste for supplerende opptak.

Overflytting og/eller endret oppholdstid

Hvis barnet allerede har barnehageplass i kommunen, trenger du ikke søke på nytt, med mindre du ønsker overflytting til en annen barnehage og/eller endret oppholdstid.  

Mer informasjon

Søke, bytte og si opp barnehageplass                                               

Sist endret: 07.02.2022