Regjeringen vil avlyse eksamen

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring.
Hånd som skriver

- Elevenes skolehverdag har vært preget av pandemien i snart tre skoleår. Avlysingen gjør at elevene får mest mulig ut av resten av skoleåret, og lærerne får best mulig grunnlag til å sette standpunktkarakter, sa  kunnskapsminister Tonje Brenna på en pressekonferanse 11. februar.  

Har vurdert flere alternativer

Brenna viste til at regjeringen har fått faglige råd fra Utdanningsdirektoratet, som særlig la vekt på tre hensyn: Likebehandling av elevene, rettferdig sluttvurdering og elevenes motivasjon, trivsel og læring. I tillegg vurderte de hva som er praktisk gjennomførbart. Rådene er supplert med råd fra KS, fylkeskommunene, statsforvaltere, elevorganisasjonen og lærernes organisasjoner.

Kort høring

Forslaget skal på en kort høring og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter dette.  

Regjeringen vil avlyse eksamen (Regjeringen.no)

Sist endret: 11.02.2022