Regjeringen fjerner mange smitteverntiltak

Fortsatt påbud om munnbind og anbefaling om å holde 1 meters avstand. Smittede skal nå sitte i isolasjon i fire døgn. De fleste andre tiltak oppheves 1. februar kl. 23.00.

Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

– Den virusvarianten vi har nå, gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Og selv om mange blir smittet, blir færre innlagt på sykehus. Vi er godt beskyttet av vaksiner. Det gjør at vi nå kan lette på svært mange tiltak, selv om smitten stiger raskt, sa statsminister Jonas Gahr Støre på regjeringens pressekonferanse 1. februar kl. 19.

– Vi må forvente økt smitte som følge av lettelsene. Vår vurdering er likevel at mer inngripende tiltak som rammer folk og næringsliv ikke er forholdsmessig, gitt at vi i dagens situasjon har en lav belastning på helsetjenesten og god kontroll på sykefraværet, sier Støre.

Se full oversikt over nasjonale tiltak her.

Munnbind og avstand 

Det vil fortsatt være påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Se en rekke unntak fra regelen nedenfor. 

Dette er noen av endringene:

 • Ingen antallsbegrensning på gjester hjemme eller arrangementer innendørs eller utendørs.
 • På arrangementer med faste tilviste plasser, som på kino, teater eller i kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
 • Skjenkestopp og krav om bordservering fjernes, men det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og skoler. Det betyr at de driftes på grønt nivå, men kommunene kan vedta et strengere nivå dersom det blir nødvendig.   
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.
 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og liknende kan åpne opp igjen, men de må ha smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Det anbefales at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig.
 • Kravet om å teste seg på grensen for innreisende til Norge fjernes.

Lettelser i TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

 • Ikke lenger anbefaling om jevnlig testing i barnehage og skole.
 • Det er ikke lenger regler om smittekarantene for nærkontakter.
 • De som bor sammen med en smittet (husstandsmedlemmer) og de som er tilsvarende nære, som f.eks. kjæreste, anbefales å teste seg.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun å teste seg når de har symptomer, også når de bor sammen med en som er smittet.
 • Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
 • Oppfordrer til at man varsler kjente nærkontakter dersom man blir smittet, slik at de kan være ekstra oppmerksomme på egne symptomer.
 • Isolasjonstiden forkortes fra 6 til 4 dager. Smittede må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjonen kan avsluttes.

Regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir som ventet. Ved behov kan kommuner selv vurdere å innføre lokale tiltak.

Se full oversikt over nasjonale tiltak her.

 

Sist endret: 04.02.2022