Regjeringen opphever smitteverntiltak

Det er nå ikke lenger påbudt med munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Barn trenger ikke å teste seg, heller ikke ved symptomer.

Regjeringen fjernet svært mange av koronatiltakene 1. februar. Dette er noen de viktigste endringene som gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10:

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
  • Krav om bruk av munnbind oppheves.
  • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.
  • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.
  • Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer.
  • Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.
  • De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.
  • Det er ikke lengre anbefaling om at personer som er smittet med koronaviruset skal informere øvrige nærkontakter.
  • Trafikklysmodellen i barnehager og skoler er opphevet. 
  • Det er ingen anbefaling om hjemmekontor. 

Regjeringen minner om generelle råd om å ta vaksine, ha god håndhygiene og bli hjemme når du er syk. Voksne med symptomer anbefales å teste seg ved symptomer.  

Les full oversikt over anbefalinger og råd på regjeringens nettside. 

Opprettholder beredskap og overvåking

Selv om de fleste tiltakene fjernes, er ikke pandemien over. Vinterbølgen pågår, og nye bølger og virusvarianter kan komme. Regjeringen jobber derfor med en ny langsiktig strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19. Den reviderte strategien skal legges frem våren 2022.

– Et hovedmål med «leve-med» strategien er at vi skal kunne leve med covid-19 på en slik måte at det gir minst mulig belastning for enkeltindivider og for hele samfunnet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Dekkes ikke av smittevernloven

Basert på faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet at covid-19-epidemien per i dag ikke lenger defineres som et «alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom» etter smittevernloven. Dette innebærer at alle tiltak som er hjemlet i smittevernloven § 4-1 annet ledd oppheves.

Covid-19 defineres fremdeles som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det innebærer at kommunene har mulighet til å iverksette lokale tiltak ved behov.

Sist endret: 12.02.2022