Nye kompensasjonspenger er fordelt

Nordre Follo kommune ble i desember 2021 tildelt 3 230 000 kroner til fordeling til lokale virksomheter gjennom kommunal kompensasjonsordning.

Beløpet knytter seg til regjeringens sjette tildeling, og den fjerde tildelingen til Nordre Follo kommune gjennom statsbudsjettet for 2021.

Skal kompensere for økonomiske tap

Tilskuddene gis for å kompensere for økonomiske tap i desember 2021, for å forbedre den vanskelige situasjonen for bedriftene og deres ansatte.

I denne runden er det serveringssteder, overnattingssteder og reiselivsvirksomheter som er prioritert og tilgodesett.

Formannskapet behandlet forslag til fordeling til 20 kvalifiserte virksomheter på sitt ekstraordinære møte torsdag 17. februar.

Se sakspapirene her

Se liste over virksomheter som har fått tilskudd

Les mer om næringsliv og støtteordninger

Er i gang med utbetalingene

Regjeringen ønsket at kommunene utbetaler tilskuddet til et presset lokalt næringsliv så fort som mulig. Nordre Follo kommune er derfor i gang med å utbetale tilskuddene i tråd med formannskapets vedtak.

Sist endret: 18.02.2022