Nå kan du søke om tilskudd

Visste du at du kan søke om tilskudd fra kommunen til ulike kultur-, idretts- og nærmiljøtiltak? Søknadsfristen er 15. mars for de fleste ordningene.

Nordre Follo kommune har tilskuddsordninger som dekker flere områder:

  • Kultur, skolekorps og arrangement
  • Idrett og friluftsliv
  • Nærmiljøtiltak
  • Prøv Selv
  • Kompensasjonsmidler som følge av støy fra politiets nasjonale beredskapssenter

Du finner informasjon om de ulike tilskuddsordningene for 2022 på våre nettsider: Tilskuddsordninger

Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke! 

 

Sist endret: 03.02.2022