Møte i formannskapet onsdag 9. februar

Forskrift om husholdningsavfall, løsninger og prioriteringer for uterommene på Kolbotn og sluttbehandling av planprogram for kommuneplanens arealdel er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

Formannskapet blir også orientert om status for smittesituasjonen, testing og vaksinering i Nordre Follo.

Møtet blir holdt i Auduns sal i Nordre Follo rådhus og begynner klokken 18.00.

Komplett saksliste og møteinnkalling finner du i politisk møtekalender.

Du kan se møtet hjemmefra via kommune-TV her på kommunens nettside.

Sist endret: 07.02.2022