Meld deg på gratis SMS-varsling om sprengning

Sprengningsarbeid for ny spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia pågår. Vi minner om at naboer kan melde seg på gratis SMS-varsel og få beskjed før sprengning.

Kommunen etablerer en cirka 1255 meter lang tunnel for spillvann mellom Vevelstad og den nye hoved-spillvannsledningen Ski-Haugbro ved Kongslia.

Les mer om prosjektet ny spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia.

Motta SMS før sprengning

Å vite når sprengninger skal skje oppfattes beroligende for mange. Da får man tid til å forberede seg. Nordre Follo kommune har opprettet en egen varslingstjeneste for prosjektet spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia på Nabovarsling.no. Her kan alle som ønsker motta SMS-varsel før sprengning utføres. Denne tjenesten er gratis å abonnere på for deg.

Direkteadresse til SMS-varsling for prosjektet: https://nabovarsling.no/VA-Kongslia-Vevelstad  

Benytt påmeldingsskjema på siden i lenken over for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel cirka 15-45 minutter før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Ved å melde seg på SMS-varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel.

Sist endret: 03.02.2022