Invitasjon til 8. mars-arrangement: Kvinner på tvers

Velkommen til Langhuset tirsdag 8. mars kl. 18-20 i anledning den internasjonale kvinnedagen.

Sted: Langhuset, Gamle Vevelstadvei 34, Langhus
Tid: Tirsdag 8. mars kl. 18-20
Tema: Kvinnehelse

Program:

  • Ordfører Hanne Opdan ønsker velkommen og holder tale
  • Foredrag om kvinnehelse
  • Innlegg fra lege Nabila Anwar
  • Det serveres mat fra ulike nasjoner, kaker og kaffe
  • Prat rundt bordene

Dette er et gratis arrangement uten politisk eller religiøst innhold.

Bindende påmelding innen onsdag 2. mars til:
gunnelise.saltveit@nordrefollo.kommune.no
Telefon (ring eller SMS): 99 04 78 78.

Arrangementet er et samarbeid mellom Nordre Follo kommune, Oppegård og Ski Sanitetsforening, Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, Follo Soroptimistklubb, Røde Kors og Ski Bygdekvinnelag.

VELKOMMEN!

Sist endret: 22.02.2022