Informasjon om utvidelse av P-plass og varelevering for Ingierkollen barnehage, avdeling Ingieråsen

Plassen utvides for å sikre nok parkeringsplasser til barnehagens foresatte og ansatte, og for at varetransport til barnehagen kan benytte plassen istedenfor å stå i gata.

Støyende arbeider

Kommunen ved virksomhet vei og park skal utvide barnehagens parkeringsplass. Arbeidene vil bestå av felling av trær, rensk av fjell, boring, pigging og sprenging samt bortkjøring av steinmaser. Boring og sprenging er planlagt 17., 18., 25. og 28. februar. Arbeidstiden dette kan foregå er fra 07:00-19:00. Utkjøring av masser vil bli gjort fortløpende med enkel lastebil.  

Sikkerhet

Sprenging skal foregå forsiktig og med små salver. Utearealene mot P-plassen sperres av med gjerder med ekstra avstand til der arbeidene skal foregå. Informasjon angående rystelser i bygg blir sendt ut av utførende firma separat i forkant av arbeidene.  

Parkering og levering til barnehagen

Vi henviser foresatte som skal levere og hente barn i barnehagen til gateparkering langs den offentlige veien i Fartein Valens vei mens arbeidene pågår. P-forbudsskilt nærmest barnehagen blir i anleggsperioden blendet av. Vi ber ansatte i barnehagen om å parkere ved nærmeste kommunale formålsbygg.  

Fremdrift

Hovedarbeidet er planlagt utført i uke 7, 8 og 9. Anleggsområdet starter med sikring av området med gjerder. Det blir så felling av trær/busker og rensk av fjellet. Deretter går arbeidet over til boring og sprenging. Hovedarbeidet avsluttes med opparbeidelse av plassen og nye gjerder. Endelig istandsettelse blir utført til våren og når værforholdene tillater det. 

Illustrasjonen under viser hvordan plassen skal utvides og vil se ut til slutt.    

Kontaktinformasjon  

Nordre Follo kommune
Ingeniør Eirik K. Solheim
E-post: eirik.kravik.solheim@nordrefollo.kommune.no Tlf. 92 01 18 27  

Nordre Follo kommune
Byggeleder Bjørnard Skau
E-post: Bjornard.Skau@nordrefollo.kommune.no 
Tlf. 91 66 27 91  

Herstad Entreprenør AS
Emil Johansen
E-post: emil@herstadas.no
Tlf. 48 17 22 49    

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Sist endret: 21.02.2022