Hvordan snakker vi sammen om de vanskelige tingene?

Nå starter vi opp med et gruppetilbud til foreldre og søsken til barn med diagnose.
Søskenpar viser omsorg

Dette gruppetilbudet kalles SIBS søskenintervensjon og gjennomføres i flere land. SIBS er kort for det engelske ordet for søsken (siblings).

Hva er SIBS?

SIBS er et familiestøttende og forebyggende gruppetiltak for foreldre og søsken til barn med en fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser. Vi har gruppesamtaler og veiledning, og ønsker å gi familien gode samtaleverktøy for å oppdage og bekrefte søskens opplevelse av diagnosen og de utfordringer dette gir familien.

SIBS er utviklet av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, i samarbeid med Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo.

Innholdet i gruppesamtalene er ganske likt det som beskrives i denne videoen:

Kurstilbud

SIBS intervensjonen inneholder fem økter; tre separate barne- og foreldregruppeøkter og to økter hvor foreldre og barn samtaler i par under veiledning.

Det er satt opp to kurs denne våren. Deltagerne deltar på ett av dem.

Kursrekke nummer en:

  • Tirsdag 8. mars kl. 14.00–17.00
  • Tirsdag 22. mars kl. 14.00–17.00

Søknadsfrist for den første kursrekken er 1. mars. 

Kursrekke nummer to:

  • Tirsdag 31. mai kl. 14.00–17.00
  • Onsdag 1. juni kl. 14.00–17.00

Søknadsfrist for den andre kursrekken er 24. mai. 

Kan dette være noe for dere?

Har du spørsmål eller tror at dette kan være noe for dere, ta kontakt med Maren Bergem Owe på e-post maren.owe@nordrefollo.kommune.no eller telefon 916 35 507.

Mer informasjon

Sist endret: 09.02.2022