Forslag til hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø ligger nå ute til offentlig ettersyn

Frist for innspill til planen er 1. april.

Hovedplanen peker på de utfordringer og muligheter Nordre Follo kommune har ved tjenesteleveranser innenfor vannforsyning og avløpshåndtering i henhold til krav fra Mattilsynet og Statsforvalteren.

Planen skal også synliggjøre konsekvenser som følger av kommuneplanen og dennes arealdel, herunder LDIP (langsiktig driftsanalyse og investeringsplan).

NB: Dette innholdet er utløpt. Innspillsfrist var 1. april 2022.

Sist endret: 18.05.2022