Ferietilskudd til funksjonshemmede med behov for ledsager

Nordre Follo kommune har i 2022 satt av 200 000 kroner til å dekke ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med varige funksjonsnedsettelser.

Ferietilskuddet tildeles personer som på grunn av sin funksjonsnedsettelse har behov for ledsager i forbindelse med avvikling av ferier/helgeturer, og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ferietilskuddet skal gå til dekning av ledsagerens reise, kost og losji. Eventuell lønn til ledsageren dekkes ikke av ferietilskuddet.  

Mer informasjon om ferietilskudd

Du finner kriterier, informasjon og søknadsskjema her:

Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Habilitering på telefon: 98 29 87 44 eller e-post: habilitering@nordrefollo.kommune.no 

Sist endret: 11.02.2022