Digitalt søknadsverksted for eiere av eldre hus

Bygningsvernsentrene i Viken arrangerer nytt digitalt søknadsverksted sammen med Kulturminnefondet 8. februar kl. 18-20. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

De vil presentere de viktigste tilskuddsordningene til istandsetting av eldre hus, og gi tips til hvordan man skriver en god søknad.

Meld deg på via nettsiden til Akershus bygningsvernsenter.

Sist endret: 03.02.2022