Åpen halvtime i utvalg for areal, klima og byggesak 8. mars

Alle som er bosatt i kommunen har muligheten til å stille skriftlig spørsmål til utvalgsleder minst fire dager i forkant av utvalgsmøtet.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.

Spørsmålet skal stilles skriftlig minimum fire arbeidsdager før møtedagen, slik at lederen kan forberede svar. Spørsmålsstilleren må selv møte for å lese opp spørsmålet.

Send ditt spørsmål til politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no.

Møtet 8. mars

Det aktuelle møtet i utvalg for areal, klima og byggesak blir holdt tirsdag 8. mars kl. 18.00.
Saksliste og møteinnkalling vil bli publisert i politisk møtekalender nærmere møtet.

Ved behandling av spørsmål får spørsmålsstiller inntil tre minutters taletid, og muligheten til å stille et kort oppfølgingsspørsmål innenfor taletiden.

Den som svarer på spørsmålene, får inntil fem minutters taletid.

Dersom det stilles et spørsmål som gjelder en sak som er oppført på sakslisten, besvares spørsmålet først under behandlingen av den aktuelle saken.

Spørsmål som ikke kan besvares på en forsvarlig måte under spørretiden, blir utsatt til neste møte.

Les mer om offentlig spørretid i politisk reglement for Nordre Follo kommune (under punkt 2.2.18).

Sist endret: 21.02.2022