Hva skal den nye ungdomsskolen i Ski vest hete?

Vi ønsker innspill fra kommunens innbyggere, lag, foreninger og øvrige interesserte. Politikerne i utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal bestemme hva det nye navnet blir.
Oversiktsbilde av gate som trenger nytt veinavn

Du kan komme med forslag

Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til navn på den nye ungdomsskolen som skal bygges i Ski vest. Ungdomsskolen skal være en 8-parallell ungdomsskole og ligge der vi har avmerket med rød sirkel på kartet.

Hvis du har forslag til hva det nye navnet kan være, kan du sende det inn her. I Yrpri kan du også stemme på forslagene som er lagt inn. Du kan gi en tommel opp på navneforslag du liker.

Fristen for å komme med innspill er 30. september 2022.  

Hva er et godt navn?

Et navn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien. Navnet er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal foreslå nytt navn:

• Navnet skal ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
• Det bør bygge på den lokale navnetradisjonen.
• Det bør passe på stedet.
• Navnene i området bør være varierte.
• Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
• Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
• Du bør ikke foreslå navn på nålevende personer

Sist endret: 24.08.2022