Tidligere ordfører i Oppegård kommune Bjørn Kristiansen er død

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Bjørn Kristiansen er gått bort. Bjørn Kristiansen satt som ordfører i Oppegård kommune i 14 år, og har i mer enn 60 år av sitt 92 år lange liv gjort en formidabel innsats for lokalsamfunnet.
Tidligere ordfører i Oppegård kommune 1981-1995. Død juli 2022.
Bjørn Kristiansen var aktiv i lokalpolitikken i 53 år, og satt i perioden 1981-1995 som ordfører for Høyre i Oppegård kommune. Han er den som har sittet lengst som ordfører i tidligere Oppegård kommunes historie, fra 1915 til sammenslåingen med Ski kommune til Nordre Follo kommune i 2020.
 
Den langvarige ordførerrollen sier sitt om Kristiansens innsats og popularitet. Før han ble politisk aktiv var han svært engasjert i lokalidretten, blant annet som fotballtrener for både tre og fire fotball-lag samtidig i Kolbotn IL. Engasjementet i idretten ble inngangsporten til hans politiske engasjement. Av yrke var Kristiansen ingeniør i elektroteknikk.   

Har satt dype spor etter seg

- Bjørn Kristiansen har viet store deler av sitt liv for lokalsamfunnet, og har satt dype spor etter seg. Hans innsats har betydd mye for mange enkeltmennesker og for lokalsamfunnet samlet. Kristiansen har bidratt til å legge grunnlag for at vi som har kommet etter kan forvalte utviklingen av kommunen på en god måte videre, sier ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan.
 
Torsdag 4. august blir hun den første til å underskrive Bjørn Kristiansens protokoll på tidligere Oppegård rådhus. 

Sofiemyr kirke og Oppegård golfbane

Kristiansen var oppvokst i Ski og flyttet senere til Kolbotn, hvor han bodde i over 40 år i Gautes vei på Hellerasten/Sofiemyr med kona Randi og deres to barn Guro og Bjørn Fredrik. Randi gikk bort i 2017. De siste årene av sitt liv bodde Bjørn på Kornmoenga på Tårnåsen. Da han døde 26. juli 2022, hadde Bjørn og Randi i tillegg til sine to barn, fått fem barnebarn og syv oldebarn – de to siste er tvillinger som ble født i juli 22.
 
Gjennom sin lange ordførerperiode var Bjørn med på å etablere flere større utbyggingsprosjekter. Et av dem er Sofiemyr kirke, hvor han også var den som la ned grunnstein for bygget. Byggingen av Oppegård golfbane, er også et prosjekt hvor Bjørn var en sterk pådriver. Han var opptatt av at e-verkene i Follo skulle slå seg sammen, og kjempet for det, selv om det ikke gikk veien.
 
Bjørn Kristiansen og varaordfører Thomas Scheen.
Foto: MIA- Museene i Akershus

«Lykke er glede i annen potens delt på skuffelser»

Bjørn Kristiansen var en sindig, engasjert, klok og hyggelig mann – som behandlet alle rundt seg med respekt –og som har satt et stort avtrykk i sitt lokalsamfunn. Han hadde et positivt syn på livet, og som han uttalte da han ble portrettert i lokalavisen ØB i forbindelse med sin 90-årsdag:
 
«Jeg vil si at lykke er glede i annen potens, delt på skuffelser – lykke kan altså uttrykkes matematisk. Det betyr at det er mye bedre å satse på gledene fremfor å henge seg opp i det som ikke var så greit. Husk at de fleste katastrofene ikke inntreffer.»

Protokoll for siste hilsen i Oppegård rådhus

Torsdag 4. august fra klokken 12.00 legges det ut protokoll i tidligere Oppegård rådhus. Her kan du skrive din siste hilsen til Kristiansen. Protokollen vil ligge fremme fra og med 4. august (12.00 - 15.30) og til og med begravelsesdagen 12. august, alle dager fra klokken 09.00 - 15.30.
 
Protokoll for Bjørn Kristiansen august 2022
Foto: Turid Blekken

Du kan også skrive din hilsen på e-post: Siste hilsen til Bjørn Kristiansen
 
Merk din hilsen med Bjørn Kristiansen i emnefeltet.     


Foto portrett øverst i saken: Bjørn Fredrik Kristiansen         

Sist endret: 03.08.2022