Mye nytt og mange spørsmål om korona

Det er flere endringer knyttet til korona og barn og ungdom. Det fører til mange spørsmål. Det er i dag sendt ut brev til alle foresatte om hva som er nytt. 
Etter barnehage- og skolestart er det nå behov for å justere rutinene for testing av barn og ungdom i kommunen. Som målrettet tiltak er barn og ungdom unntatt fra karantenereglene i flere sammenhenger og kan testes for å unngå karantene. 
 
Barn og unge er unntatt karantene hvis det er smitte i en klasse eller en fritidsaktivitet så lenge de følger det nye testregimet og den nye TIST strategien. Hvis de ikke vil teste seg, må de være i karantene. 
 
Barn og unge er IKKE unntatt karantene hvis noen i husstanden er smittet. De må da være i karantene på samme måte som tidligere. Dette avgjøres av smittesporerne i direkte dialog med familiene.
 

Symptomer = være hjemme 

Det er fortsatt slik at et barn eller ungdom som har nyoppståtte luftveissymptomer skal holde seg hjemme og teste seg. Så lenge du har symptomer skal du være hjemme, også når koronatesten er negativ. Hvis du eller ditt barn er smittet, må dere følge beskjedene fra smittesporingsteamet. 
 

Medelever / barnehagegruppe må teste seg 

De andre barna i barnehagegruppen eller skoleklassen må teste seg for å unngå å bli satt i karantene. Da bruker vi hurtigtester i form av selvtester. Disse testene vil bli delt ut i barnehagen eller på skolen. 
 

Enklere praksis 

Hva skjer når det oppdages smitte i barnehagen eller skolen? Den smittede vil i de fleste tilfeller allerede være isolert slik at testingen av barn og ungdom har som mål å avdekke om det har skjedd en smittespredning. 
 
 • For barn i barnehage: Barnehagehverdagen gjennomføres som vanlig. Selvtest 1 og 2 leveres ut når barnet hentes og testene tas hjemme. 
 • For elever på 1. – 7.trinn: Skolehverdagen gjennomføres som vanlig. Selvtest 1 og 2 blir sendt med elevene hjem og testene tas hjemme. 
 • For elever på 8. – 10. trinn: Skoledagen blir gjennomført som vanlig. Elevene tester seg selv på skolen. Test 2 og 3 sendes med hjem. Ved negativ test gjennomføres skoledagen som vanlig. 
 • Elever på videregående skole skal teste seg selv to ganger i uken. 
 • Ved positiv test må ungdommen avbryte skoledagen og gå i isolasjon snarest. Smittesporingsteamet i kommunen må kontaktes på telefon 66 10 14 07. 
Les mer om smittesporing.
 

Her kan du hente selvtester  

Ved smitte i helger eller på fridager må foresatte hente selvtester på teststasjonen i Verkstedveien 25c i Ski. 
 
Hvis man har blitt utsatt for smitte utenfor barnehage eller skole (f.eks. på fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster) kan foresatte hente selvtester på teststasjonene. 
 
Du kan hente tester på teststasjonen i det tidligere rådhuset på Kolbotn alle hverdager kl. 9.00 – 11.30 og 12.30 – 14.30.
 
Du kan hente tester på teststasjonen i Verkstedveien 25c i Ski alle dager, også helg, kl. 9.00 – 11.30 og 12.30 – 14.30. 

Hvem anbefales å teste seg? 

Alle som er definert som nærkontakt anbefales å teste seg, med unntak av de som har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder. Barnet bør likevel teste seg hvis det får nyoppståtte symptomer og det er mer enn tre månender siden barnet hadde Covid-19.  

Hvordan utføres en selvtest? 

Se bilder og film om hvordan du tar en selvtest.
 

Vaksine for 12-15 åringer 

Regjeringen har bestemt at alle over 12 år skal få tilbud om vaksine mot Covid-19. Barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 vil få tilbud om Pfizer-vaksine og foreløpig er det planlagt å tilby dem kun en dose. Vi får  første leveranse til denne gruppen i slutten av uke 37. 

Informasjon om smittesituasjon 

Kommunelegen holdt en god redegjørelse om smittesituasjonen i kommunen i siste kommunestyremøte. Se video (sak 18/21 ca. 41 minutter ut i sendingen.  
 
Se også kommuneoverlegens risikorapport fra 1. september: Risikorapport.
 
I både kommunestyremøte og kommuneoverlegens risikorapport forklares det grønne nivået i barnehagene og skolene godt. 

Stor endring i Covid-19 epidemien  

Det har skjedd en stor endring i Covid-19 epidemien bare fra før sommeren og til nå. Dette er fordi vi har en raskt økende og god vaksinedekning i den voksne befolkningen og pandemien går derfor over i en ny fase, også i Nordre Follo.  
 
Fra en lang periode med strenge restriksjoner og styring er vi nå over i en  fase med frihet under ansvar for alle. Det er en viktig endring for at barn og unge skal kunne leve et mest mulig normalt liv. 

Ikke like strengt som før  

Det er fremdeles ønske om å holde smitten under en viss kontroll, men ikke så strengt som før. Det gjøres best ved å teste barn og unge fremfor å sette dem i karantene. Samfunnet har åpnet mer opp, kontakthyppighet og mobilitet øker. Vi ser økende smitte, men svært få sykehusinnleggelser.  
 

Høy vaksinasjonsdekning 

Nordre Follo har vi høy vaksinasjonsdekning både for dose 1 og dose 2. Snart tilbyr vi vaksine også til barn mellom 12 og 15 år. 
 

Skille mellom smitte og sykdom 

Det er forskjell på å bli smittet og bli syk. Hvis man er uheldig og får smitte i hjemmet, betyr ikke det nødvendigvis at man blir syk. Covid-19 er generelt sett ikke farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får som oftest svært milde symptomer. 20-30 prosent får ingen symptomer. Fordi barn og unge har liten sykdomsbyrde ved Covid-19, er inngripende tiltak ikke lenger forholdsmessig. Det er ikke nødvendig å justere tiltaksnivå på generell basis i barnehagene og skolene slik situasjonen er akkurat nå. Man må likevel være forberedt på at det ved større utbrudd kan bli vurdert å gjøre tiltak i enkelte barnehager eller skoler. 

Hva er fortsatt viktig nå? 

Følg godt med på om barnet har symptomer. Alle skal holde seg hjemme hvis de er syke, også de som er vaksinert mot Covid-19. 

 • Test deg hvis du får symptomer. 
 • Hvis du blir smittet – gå i isolasjon.
 • De du bor sammen med må bli hjemme eller teste seg. 
 • Samarbeid med smittesporingsteamet i kommunen.
   
Vi ønsker at barn og ungdom skal ha en "grønn" trygg og god hverdag. Nå er vi inne i en ny fase av pandemien og vi har som mål å møte den slik at barn og elever får ha en så normal hverdag som mulig. Igjen endrer ting seg raskt og vi har nå beskrevet gjeldende rutiner. 

Når skal barna holdes hjemme? 

Mange er usikre på når barna må holdes hjemme fra barnehage og skole. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget et flytskjema som viser hvordan du kan vurdere symptomer hos barn og ungdom og hvordan du skal handle.  
 
Når skal barn og unge holdes hjemme og testes
 
 
Når skal barnehagebarn og skolebarn holde seg hjemme og testes
 
Foto: FHI og Pixabay

Sist endret: 07.09.2021