Digitalt informasjonsmøte om ny arealplan for kommunen

Vi har startet arbeidet med en ny samlet arealplan for Nordre Follo kommune. I den forbindelse med arbeidet arrangerer vi et digitalt informasjonsmøte 15. september 2021 kl. 18.00.

Du kan se møtet via denne linken: Nettseminar om kommuneplanens arealdel 

Åpent plankontor

Vi har satt av to ettermiddager der du kan få mer detaljert informasjon om rammene for planarbeidet og svar på eventuelle spørsmål.

  • 22. september kl. 17.00 - 19.00 på Nordre Follo rådhus i Ski
  • 23. september kl. 17.00 - 19.00 på Kolben i Kolbotn

For å sikre at vi har kapasitet til å svare de som kommer, ber vi om at du bestiller tid ved å sende e-post til Anne Holten

Frist for innspill er 1. november 2021

Du kan gi innspill til planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel frem til 1. november. Dette er også fristen hvis du ønsker å foreslå  endret arealbruk eller nye utbyggingsområder.

Planprogrammet og skjema for arealinnspill

Vi håper på engasjement og gode diskusjoner om hvordan vi skal utvikle kommunen vår.  

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte fagsjef for samfunnsplanlegging, Anne Holten, telefon 41 61 07 51.    

Sist endret: 21.09.2021