Råd for å begrense smitte

Koronasmitten i samfunnet øker, også i Nordre Follo. Etter anbefaling fra nasjonale myndigheter formidler kommunen flere råd for å begrense smitte. Rådene gjelder fra og med fredag 5. november.

Kommunen har hatt høye smittetall de siste to ukene, særlig blant barn og eldre. Det er stort press på fastleger, legevakt og Akershus universitetssykehus (Ahus).    

Nye tiltak for å begrense smitte

Følgende råd gjelder for innbyggere i Nordre Follo fra og med fredag 5. november: 

  • Hold deg hjemme hvis du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og ta koronatest.
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
  • Reduser antallet nærkontakter.

Vi anbefaler også de som ennå ikke er vaksinert/fullvaksinert til å benytte muligheten til drop-in i november. 

Tiltak som blir videreført

Kommunen har allerede innført bruk av munnbind for alle ansatte i pleie- og omsorgstjenestene når ansatte er i nærkontakt med pasienter og brukere.

Kommunen gjennomfører jevnlig testing på aktuelle trinn på skoler med større utbrudd.    

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen i Nordre Follo kommune ut fra scenario 2 jf. risikorapporten som ble publisert 3. november. Det vil si Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.

Sist endret: 08.11.2021