Møte i formannskapet torsdag 2. desember

Konseptvalgutredning for utbyggingsrekkefølge i Ski sentrum, områderegulering for Oppegård lokalsenter og opphør av driftsavtaler er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

Møtet blir holdt i Auduns sal i Nordre Follo rådhus, og begynner klokken 15.00.

Komplett saksliste og sakspapirer finner du i politisk møtekalender.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommune-TV her på kommunens nettside.

Sist endret: 29.11.2021