Les protokollen fra formannskapet

Torsdag 25. oktober hadde formannskapet møte der de blant annet behandlet kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2022-25 og budsjettet for 2022.

Protokollen fra formannskapsmøtet og partienes budsjettforslag finner du i politisk møtekalender.

Økonomi- og handlingsplan skal behandles i kommunestyret 15. desember, og det er kommunestyret som fatter endelig vedtak. Sakspapirene vil bli publisert i politisk møtekalender i forkant av kommunestyremøtet.

Sist endret: 26.11.2021