Vårrengjøring av veier og gater i Nordre Follo

Nordre Follo kommune begynner vårrengjøringen av de kommunale veiene og gang- og sykkelstiene uken etter påske. Arbeidet skal etter planen være ferdig fredag 14. mai.

Kommunens tettsteder og sentrumsområder blir rengjort i tur og orden fra og med onsdag 7. april.

Fremdriftsplan

Vi begynner årets vårrengjøring på Langhus, hvor vi feier i uke 14 og 15.
I uke 15 begynner vi vårrengjøringen i Kolbotn sentrum og på Tårnåsen og beveger oss utover på veinettet derfra.
I uke 15 begynner vi også feiingen i Ski sentrum.
I uke 16 beveger vi oss videre til Skotbu, Kråkstad og Siggerud.
Uke 17 og 18 står Ski tettsted for tur.

Det kommunale gang- og sykkelnettet som går gjennom kommunen fra Oslogrensa til Nordre Follo-grensa blir prioritert.

Vi tar forbehold om at den planlagte fremdriften kan bli forsinket ved eventuelle væromslag eller uforutsette hendelser.

Slik kan du bidra

Vi ber om at alle som parkerer kjøretøyet langs gata parkerer på egen grunn i disse ukene, slik at veiene kan bli rengjort ordentlig. I gater der vi ser at mange parkerer, vil vi skilte med parkering forbudt 24 timer før vi kommer for å feie. Se gjerne etter nye skilt i gata di en gang i døgnet hvis du benytter gateparkering, så unngår du at bilen blir tauet bort for at vi skal få rengjort gata.

Meld fra om feil på veinettet

Vil du melde fra til oss om noe som har med drift og vedlikehold av det kommunale veinettet å gjøre, vennligst meld inn saken i vår digitale feilmeldingstjeneste.

Viken fylkeskommune har ansvaret for drift og vedlikehold av de fylkeskommunale veiene i kommunen.

Sist endret: 19.03.2021