Vannlekkasje ved Kantorbekken Terrasse

Det har vært en vannlekkasje ved utbyggerområdet Kantorbekken Terrasse. Et vannrør er gravd over, som fører med seg mye vann ut i grunn.

Kommunen ble raskt varslet og lekkasjen er stoppet. Det har medført mye vann som er misfarget av humusstoffer i bekken.

Det blir tatt vannprøver og det blir også opprettet en tilsynsak. 

For mer informasjon kan utbygningskoorinator i Nordre Follo kommune, Wenche Aarvik kontaktes på tlf 95 82 95 81

Sist endret: 11.03.2021