Pause i bruk av Astra Zeneca-vaksinen

AstraZeneca-vaksinen settes på pause til Legemiddelverket og FHI har avklart rapport om bivirkninger.

På en pressekonferanse i dag annonserte Legemiddelverket og FHI at AstraZeneca-vaksinen settes på pause. Grunnen til dette er melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

Se pressemeldingen fra FHI.  

Nordre follo kommune hadde ingen planlagt vaksinering i dag, men seks legekontorer har fått tilsendt doser. Da varsel om pressekonferanse ble kjent i dag ringte kommuneoverlegen til de aktuelle legekontorene og rådet dem til å stanse vaksineringen inntil videre.

- Etter at FHI og Legemiddelverket meldte at de stanser AstraZeneca-vaksinen, følger vi naturligvis opp dette, sier ass. kommuneoverlege og programleder for vaksineprogrammet, Monica Viksaas Biermann.  

Nordre Follo har fått 120 hetteglass 

Kommunen har fått til sammen 120 hetteglass med AstraZeneca vaksinen i perioden uke 7 til uke 10. 40 av 120 hetteglass ble levert denne uken. 120 hetteglass tilsvarer 1320 doser (11 doser per hetteglass). 51 av de 120 hetteglassene har gått til gruppe 5, som vaksineres hos fastlegene (tilsvarer 561 vaksinedoser). 20 av hetteglassene er ikke benyttet og planen var å bruke disse i kommunens vaksinasjonslokaler 16. mars. 

Astrazeneca-vaksinen ble nylig godkjent til bruk for personer over 65 år. Fastlegene er stort sett ferdig med å vaksinere AstraZeneca- dosene de har fått i uke 9 og 10, men de kontorene som ikke er ferdig har fått råd om å vente med videre vaksinering. Vaksinen blir oppbevart på vaksinasjonsstedet inntil videre.   

Sist endret: 11.03.2021