Tilsyn på lærernormen

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) vil ha tilsyn med elleve grunnskoler i kommunen for å se om de oppfyller lærernormen.

Bakgrunnen er at data fra GSI (grunnskolens Informasjonssystem) viser at normen ikke var oppfylt ved skolene 1. oktober 2020.    

Aktuelle skoler er Bøleråsen skole, Finstad skole, Flåtestad skole, Hebekk skole, Greverud skole, Langhus skole, Kråkstad og Skotbu skoler, Ski ungdomsskole, Tårnåsen skole og Vevelstadåsen skole.    

Hva er lærernormen?

Lærernormen er ikke det samme som klassestørrelse. Normen sier at skolene skal ha et gjennomsnittlig forholdstall mellom lærere og elever i ordinær undervisning på

  • maks. 15 elever per lærer på 1.-4. årstrinn
  • maks. 20 elever per lærer på 5.-7. årstrinn
  • maks. 20 elever per lærer på 8.-10. årstrinn  

Lærernormen ble fullt ut innført fra skoleåret 2019-20. Varslene peker på at aktuelle skoler ligger noe over normen. Ingen av skolene ligger langt unna på rapporteringstidspunktet, men lærernormen er absolutt. Kommunen eller skolene skal ikke ha et desimaltall over 15 eller 20, så dette blir fulgt opp.  

Elever og foreldre blir involvert

Statsforvalteren ønsker innspill fra elever og foreldre. Skolene har derfor informert dem via elevråd og FAU så de kan uttale seg om forholdene ved sin skole. Vi er fornøyde med at elever og foreldre har mulighet til å uttale seg, noe som sikrer muligheten for involvering.  

Videre arbeid

Kommunen skal gi tilbakemelding til Statsforvalteren innen 9. april. Tilbakemeldingene vil avklare eventuelle feilføringer, forhold som er rettet opp og om enkelte skoler ikke oppfyller lærernormen. 

Etter at Statsforvalteren har fått tilbakemelding vil de fatte eventuelle endelig vedtak om rette forhold som ikke er i tråd med lærernormen. Hvis forholdene skyldes feilføringer eller forhold som er rettet opp, blir tilsynet avsluttet uten at det pekes på regelbrudd. Kommunen «er på» og tar lærdom av tilsynet.

Sist endret: 25.03.2021