Påskeinnsats på Follobanen

Påskedagene er en togfri periode på flere togstrekninger på Østlandet. Dette utnyttes til viktig arbeid  i tilknytning til Follobanen i Ski.

Naboer som bor rundt anleggsområdet der det vil bli støy i påsken, har allerede fått tilbud om alternativ overnatting 2.- 4. april, mens arbeidet pågår. Dette gjør Bane NOR for å bidra til å skape forutsigbarhet for naboer som bor i nærheten av Follobaneprosjektets anleggsområde.  

Vi er alle sammen naturlig nok sterkt påvirket av at samfunnet er nedstengt, og de fleste av Bane NORs naboer i Ski vil ha påskeferie på sin hjemmeadresse også i år. Bane NOR vil derfor sammen med entreprenøren tilrettelegge slik at arbeid som støyer mest - så langt som mulig - legges på dagtid og på østre side av Ski stasjon. I tillegg vil entreprenøren ha 50 prosent drift, som reduserer støynivået noe.

Naboer som har behov for komme i kontakt med Bane NOR kan ringe Kundesenteret på tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08.00 – 19.00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09.00 – 15.00, eller send e-post til: kundesenter@banenor.no.

Bane Nor har også utvidet sin åpningstid på nabovakttelefonen i påsken. Naboer som ønsker å komme i kontakt med Bane NOR kan enten ringe tlf. 459 75 212 eller sende e-post: follobanen@banenor.no.

Les mer om påskens arbeider i Ski på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 30.03.2021