Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

Denne uken begynner Kartverket på landmålingsarbeider i Follo. Arbeidene skal etter planen foregå i mars og april.

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2021: Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Indre Østfold, Våler, Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Asker, Bærum, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran i Innlandet.

I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for fyfotografering.

Arbeidet vil foregå i mars – april.
I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.

Kartverket gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket Oslo:
Jon Otter Skaaret tlf 98 45 09 18 eller
Linn Varhaugvik Arto tlf 45 87 79 26

Sist endret: 25.03.2021