Offentlig spørretid i utvalgsmøter

16. og 17. mars er det offentlig spørretid i tre utvalgsmøter. Du som er innbygger i Nordre Follo kan skriftlig på forhånd stille spørsmål om aktuelle saker innen blant annet tettsted- og boligutvikling, samferdsel, barnehage og skole.

Tre av kommunens fire utvalg har åpen halvtime i marsmøtene.

16. mars kl. 18.00 – utvalg for areal, klima og byggesak

Utvalget følger opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet tettsted- og boligutvikling, arealplan og byggesak.

Send eventuelle spørsmål til leder for utvalg for areal, klima og byggesak: Anne-Beth Skrede

Se saksliste for møtet i politisk møtekalender.

17. mars kl. 18.00 – utvalg for klima, teknikk og miljø

Utvalget følger opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet klima og miljø, samferdsel og mobilitet, vann og avløp, park, jordbruk, skogforvaltning og viltforvaltning.

Send eventuelle spørsmål til leder for utvalg for klima, teknikk og miljø: Elin Skifjell

Se saksliste for møtet i politisk møtekalender.

17. mars kl. 18.30 – utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Utvalget følger opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet skole, SFO, barnehage, voksenopplæring, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, unge enslige asylsøkere, PPT, idrett, friluftsliv, kultur, folkehelse, kulturskole, bibliotek og frivillighet.

Send eventuelle spørsmål til leder for utvalg for oppvekst, idrett og kultur: Camilla Edi Hille

Se saksliste for møtet i politisk møtekalender.

Hvem kan stille spørsmål?

Alle som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til utvalgslederen.

I henhold til politisk reglement for Nordre Follo gjelder følgende:

  • Spørsmålet må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
  • Spørsmålet skal stilles skriftlig, og minimum fire arbeidsdager før møtedagen, slik at utvalgslederen kan forberede svar.

Dersom det stilles et spørsmål om en sak på sakslisten, besvares spørsmålet under behandlingen av den aktuelle saken.
Spørsmål som ikke kan besvares på en forsvarlig måte under spørretiden, utsettes til neste møte.

Vil du vite mer om utvalgene?

Du kan lese mer om utvalgenes virkeområder og oppgaver i politisk reglement for Nordre Follo kommune.

Se liste over utvalgets medlemmer samt møteinnkallinger med sakskart i politisk møtekalender

Medlemmer i utvalgene kan ikke selv delta med spørsmål under den offentlige spørretiden.

Sist endret: 11.03.2021