Naboinformasjon fra Bane NOR om grunnarbeider og noe støy i Ski

Bane NORs arbeid med østsiden av nye Ski stasjon vil pågå for fullt i ukene fremover.

Det kan bli lange dager med anleggsvirksomhet. Bane NOR og deres entreprenør OHL har avtalt at det ikke skal være støyende arbeid førstkommende søndag. 

Les mer på Bane NORs nettsider.

Les mer om Follobaneprosjektet her.

Sist endret: 11.03.2021