Møte i kommunestyret onsdag 24. mars

Temaplan for trafikksikkerhet 2021-2024, kvalitetsmelding for helse og omsorg og kommunale tilskuddsordninger til kultur, idrett og nærmiljø er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

Du finner komplett saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.

Møtet blir arrangert som fjernmøte og begynner klokken 18.00.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommunens nettside.

Sist endret: 22.03.2021