Ekstraordinært møte i formannskapet mandag 15. mars

Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte for å drøfte lokale smitteverntiltak.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Møtet begynner kl. 18.00 og blir sendt på Kommune-TV.

Sist endret: 15.03.2021