Ekstraordinært møte i formannskapet mandag 15. mars

Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte for å drøfte lokale smitteverntiltak.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Møtet begynner kl. 18.00 og blir sendt på Kommune-TV.

Sist endret: 15.03.2021