Kutter antall ledere

Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen i kommunen skal reduseres. Kommunedirektør Øyvind Henriksen har redusert antall kommunalsjefer fra åtte til fem.  

- Jeg er svært positiv til endringene, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.  

Han mener at en mindre ledergruppe vil styrke det strategiske fokuset og legge til rette for bedre samhandling, effektivitet og gode tjenester til innbyggerne.  

Store utfordringer og stram økonomi

I budsjettet for 2021 er det lagt inn en reduksjon tilsvarende syv millioner kroner, og dette gjøres ved omorganisering i ledergruppene. Flere virksomhetsområder blir nå slått sammen. 

- Kommunen står overfor store utfordringer i årene som kommer, med massiv stedsutvikling, omstilling og endring av tjenester for å møte fremtiden, digitalisering og enda sterkere grad av innbyggerinvolvering. Alt dette skal gjøres innenfor en svært stram økonomi. Det krever viktige og riktige prioriteringer i tett samhandling med de folkevalgte, sier Henriksen.

Med de grepene som er gjort nå, mener kommunedirektøren at kommunen i større grad vil være rustet til å møte denne fremtiden og sikre at vi gir innbyggerne gode samstemte tjenester. Endringene trer i kraft 6. april 2021.

Dette er ny ledergruppe:

Øyvind Henriksen, kommunedirektør

Jane Short Aurlien, assisterende kommunedirektør, med ansvar for kommunedirektørfunksjonen

Ellen Wibe, kommunalsjef for økonomi og organisasjon, digitalisering og innovasjon

Sten Tore Svennes, kommunalsjef for oppvekst og læring

Marit Kronborg, kommunalsjef for helse og mestring, arbeid og inkludering

Monica Lysebo, kommunalsjef for samfunn og bærekraft, eiendom og bydrift

Anne Melsom, kommunalsjef for kultur og samskaping

Sist endret: 26.03.2021