Kommunen innfører rødt tiltaksnivå på videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler

Dette gjelder fra 15. mars til og med 9. april. Gult tiltaksnivå videreføres i barnehagene i samme periode. Tiltakene ble vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 15. mars.

Ytterligere nasjonale smitteverntiltak vil komme i løpet av  kvelden.   

Eksplosiv utvikling av Covid-19 smitte

Bakgrunnen for tiltakene er eksplosiv utvikling av Covid-19 smitte i Oslo og Viken. I formiddag var det krisemøte mellom kommunene i vår bo- og arbeidsregion, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Her kom det fram at akutte og meget strenge smitteverntiltak nå er helt nødvendig for å beholde kontroll på smitteutviklingen.  

Mange skoler berørt

I Nordre Follo er et betydelig antall skoler berørt av smittetilfeller eller mindre utbrudd. Svært mange  personer er i karantene, noe som truer kontinuiteten i skolegangen på gult nivå. Vi ser at barn og unge sammen med sine foresatte utgjør størsteparten av de smittede i uke 10. 

Se saksdokumentene fra møtet i formannskapet 15. mars 2021

Sist endret: 15.03.2021